Materieel-, gas- en stofgroepen

Op dit moment bestaan er 2 materieelgroepen, te weten: materieel groep I en II

  • Materieelgroep I betreft alle ondergrondse (mijnbouw) installaties (methaan)
  • Materieelgroep II betreft alle overige bovengrondse installaties
Materieelgroep II wordt onderverdeeld in 3 gasgroepen, te weten: gasgroep IIA, IIB en IIC. Onderscheid ligt vooral in de MESG (Maximum Experimental Safety Gap) voor wat betreft drukvaste omkapseling en de MIE (Minimum Ignition Energy) voor wat betreft intrinsiek veilige stroomkringen.
Representatieve gassen of dampen van vloeistoffen zijn:
IIA
IIB
IIC
oa. propaan, butaan, kerosine
oa. ethyleen, zwavelwaterstof, ethylether
oa. waterstof, acetyleen, zwavelkoolstof

Doordat steeds meer EN (Europa Normen) gebaseerd zijn op IEC (Internationale Normen) krijgen we binnen Europa ook te maken met de nieuwe stofgroepen III. Deze worden onderverdeeld in IIIA, IIIB en IIIC.
De onderverdeling wordt als volgt gekenmerkt:
IIIA
IIIB
IIIC
combustable flyers (stofdeeltjes met diameter groter dan 0.5 mm)
dusts (stofdeeltjes met diameter kleiner dan 0.5 mm)
conductive dusts (elektrisch geleidende stoffen)

In Amerika bestaat dit al langer, zij het in een afwijkende onderverdeling. Hier kent men Class I, II & III.
Class I betreft gasexplosiegevaar (gases and vapors) met onderverdeling:
Group A
Group B
Group C
Group D
oa. zwavelkoolstof, acetyleen
oa. waterstof, ethyleenoxide, propyleenoxide
oa. ethyleen, zwavelwaterstof, ethylether
oa. methaan, propaan, butaan, kerosine

Class II betreft stofexplosiegevaar (combustable dusts) met onderverdeling:
Group E

Group F
Group G
metalen stofdeeltjes, ongeacht elektrische geleidbaarheid f
andere stofdeeltjes met een elektrisch geleidbaarheid kleiner dan 10^5 ohm-cm
koolstofhoudende stoffen met elektrische geleidbaarheid tussen 10^2 en 10^8 ohm-cm
stoffen met een elektrische geleidbaarheid groter dan 10^5 ohm-cm (niet-geleidende stoffen)


Class III betreft "easy ignitible fibers and flyings" zonder verdere onderverdeling.

Explosieveiligheid

Zone-indeling

Materieel-, gas en stofgroepen

Temperatuurklassen
en maximale
oppervlaktetemperatuur

BTO's

ATEX richtlijn

Stofexplosiegevaar

Normenlijst

Productcertificaten

Links