Kwaliteit / Certificaten

Als fabrikant, leverancier en installateur van elektrotechnische en fijn-mechanische componenten, heeft veiligheid, kwaliteit en leveren van diensten en nazorg voor ons de hoogste prioriteit, teneinde de veiligheid van mensen, milieu, machines en installaties te kunnen waarborgen.
De betrouwbaarheid en het hoge technische niveau van onze componenten en systemen wordt bevestigd door de goedkeuring van talrijke internationale certificerende instanties.

Door de certificering volgens NEN-EN-ISO 9001 en de Richtlijn 94/9/EG is het kwaliteitsmanagementsysteem van BARTEC internationaal erkend en verzekert de kwaliteit van elk stadium, van ontwerp tot verzending.

Certificaat NEN-EN-ISO 9001:2008 PDF (41 kB)
- Gold Award PDF (511 kB)

Certificaat NEN-EN-ISO 9001:2008 (Engelstalig) PDF (37 kB)
- Gold Award (Engelstalig) PDF (500 kB)

Certificaat ATEX, conform Richtlijn 94/9/EG PDF (440 kB)
Certificaat IECEx link

Certificaat VCA* 2008/5.1 PDF (259 kB)
Certificaat VCA* 2008/5.1 (Engelstalig) PDF (257 kB)

Kwaliteit / Certificaten

Veiligheid, gezondheid
en milieu

RMA formulier

Klantentevredenheid